B&B Arbores

Privacy Verklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

B&B Arbores kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van B&B Arbores, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan B&B Arbores verstrekt. B&B Arbores kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

 – Uw IP-adres

 

WAAROM B&B ARBORES GEGEVENS NODIG HEEFT

B&B Arbores verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan B&B Arbores uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit een boeking van een kamer of huren van een ruimte bij de Bed & Breakfast.

 

HOE LANG B&B ARBORES GEGEVENS BEWAART

B&B Arbores bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren of om te voldoen aan wettelijke vereisten. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

B&B Arbores verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van B&B Arbores worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. B&B Arbores gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar 
karin@B&B Arbores.nl. B&B Arbores zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING

B&B Arbores neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van B&B Arbores maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door B&B Arbores verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met B&B Arbores op via B&B Arbores. 
https://bb-arbores.nl  is een website van B&B Arbores. B&B Arbores is als volgt te bereiken: karin@bb-arbores.nl

Hoofdstraat 42
5528 AK  Hoogeloon
T: 0497-845368
E: karin@bb-arbores.nl